Ett citrusträd i köket

Ett citrusträd i köket

Ett citrusträd är alltid trevligt, men det är svårt att få att överleva i våra varma och ofta mörka hem.

Men om du har det ljust och gärna ljust och svalt på vintern, så kan du lyckas.

Kommentarer

Utvalda produkter